Parkering

BFEF har en egen parkering i Båstads hamn.

Parkeringstillstånd och nyckel köps på BFEF:s kontoret i hamnen bredvid BBSS stugan.

Parkeringstillståndet gäller på parkeringsplats anvisad av BFEF vid spolplattan, i mån av plats (trångt på tennisveckorna).

Gäller ej på parkering vid hamnkontoret (BHAB´s parkering).

Nyckel behövs till grinden som ska vara låst, har man nyckel sedan tidigare så behövs ej denna nästkommande säsonger.