Båstad Hamn
Välkommen till BFEF - Båstad Fritidshamn Ek.Förening

GPS position: 56°26,05 N 12°50,58 E.
BFEF bildades 1982 av några eldsjälar som har betytt mycket för hamnen under många år. Då muddrades ytterhamnen, försågs med flytbryggor y-bommar och pålar. Anläggningen drivs som en andelshamn där medlemmarna deltar med ett antal insatser beroende av båtplatsens storlek. Vi hyr också ut platser per säsong som våra medlemmar inte nyttjar för tillfället. Det är ett stort intresse för båtplatser i anläggningen och vi har kölistor både för uthyrning och köp av en andelsplats.

BÅSTAD HAMN AB (BHAB) OCH BÅSTAD FRITIDSHAMN EKONOMISK FÖRENING (BFEF) UTÖKAR SAMARBETET.

BFEF har genom utökat arrendeavtal med BHAB tagit över ansvaret för upplåtelse av samtliga fasta båtplatser inom Båstad Hamns vatten. Du som genom BHAB förhyrt plats vid kaj/brygga per säsong kommer från och med i år 2013 ha BFEF som värd. BFEF har genom förvärv övertagit brygga F och G. Brygga F är nya flytbryggan och brygga G är den yttersta kombinerade fasta och flytbryggan. Detta medför också att du som av BHAB har hyrt plats vid dessa bryggor kommer att erbjudas att genom att teckna andelar i föreningen köpa din plats. Detta kommer vi att återkomma till längre fram. BFEF kommer alltså att administrera alla säsongs/fasta båtplatser inom Båstad Hamns vatten. Gästbåtar kommer även fortsättningsvis att administreras av BHAB och dess hamnkapten Ulf Nilsson. Vi vill för tydlighetens skull påpeka att vi självklart har garanterat BHAB att alla kunder till BHAB har samma service som tidigare. Du som har plats längs med kajer och pirar får din plats administrerad som tidigare men genom oss i BFEF.
För att se lediga båtplatser: www.bfef.se/karta
BFEF finns på Facebook: Båstad Fritidshamn Ek. Förening

Hamnvärd: Juhlina Friman. Telefon: 0790747374 Mail: info@bfef.se
 
» Kontakta oss för mer information
BFEF c/o Balans Ekonomi i Hasslöv AB | Hasslöv Torp 141, 312 97 LAHOLM | info@bfef.se | BG 992-7492 | Logga in | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad