• Andelsplats

  Söker du en andelsplats i Båstads hamn? Våra båtplatser är indelade i andelar. 1 andel motsvarar 1 x 0,5 meter …

 • Hyresplats

  Söker du hyresplats i Båstads hamn? Genom att ange dina uppgifter försöker vi hitta en lämplig plats. Vi kan dock …

 • Parkering

  BFEF har en egen parkering i Båstads hamn. Parkeringstillstånd och nyckel köps på BFEF:s kontoret i hamnen bredvid BBSS stugan. …

 • Årsstämma i BFEF

  Föreningsstämman 2021

  Protokoll vid ordinarie föreningsstämman i BFEF 9 mars, 2021.”Genomförd som poströstning.” Bilaga: Röstlängd för BFEF årsstämma 2021 för räkenskapsåret 2020. …