Här är lite information om hyrplatser.

Ni som är intresserade av att hyra båtplats i andra hand anmäler det till oss via mejl på info@bfef.se.
Om ni fått en hyresplats som ni önskar hyra även året därpå önskar vi få information om detta varje år senast 1 april.
Vi vill ha uppgifter om:
Namn, postadress, telefon, mejladress, båtens namn/fabrikat, längd, bredd, djupgående.
Allt för att hitta en så lämplig plats som möjligt.
Vi kan aldrig garantera plats då vi bara kan hyra ut platser som våra andelsägare inte ska nyttja för säsongen.

Vi har turordning som följer:
1 Andelsägare som av någon anledning ej kan nyttja sin ordinarie plats.
2 Hyresgäster som har hyrt föregående säsong (vid flera avgör antal säsonger).
3 Nya hyresgäster.

Vi kontaktar hyresgäster från föregående säsong per mail varje vår för att få aktuell status om intresse för kommande säsong.
Detta sker vanligtvis i april månad då vi måste invänta besked från våra andelsägare om tillgängliga platser.
Trenden är att båtarna blir större och vi kan erbjuda platser upp till max mått 18 x 6 meter
B och C bryggan har Y-bommar med bredd cc upp till 3,5 meter.
D, E och F bryggan har stolpar med bredd cc upp till 6 meter.

För våra andelsägare som ligger på större plats med fler andelar än de äger får betala årsavgiften för den plats de ligger på.
Men även motsvarande 10% ränta på skillnaden i andelsvärde.

Östra piren (Brygga H) går även att hyra plats på med samma prisbild som övriga hamnen.
Ni får tilldelat längdmeter på denna brygga, det är viktigt att dessa markeringar följs. Har ni utstickande peke respektive badbrygga på båten så tänk på att ni behöver längre plats för att ni ska få plats här. Minsta mått på platsen är 1 meter längre än totala båtlängd.

Vi ser även gärna att innerhamnen (Brygga I)  fylls av båtar. Det finns möjlighet att hyra plats här till reducerad kostnad (70% av ordinarie avgift) med villkor att flytta båten till anvisad plats under tennisveckorna och ev. övriga eventdagar.
På dessa platser ingår ingen el. Men det finns dock möjlighet till detta via avtal med Hamnkapten.

Det finns även några ”halvplatser” längst in för små båtar.
Dessa platser har Y bom på en sida och stenkanten på andra, pris för dessa XXXX:-.

Elavgift ingår, tänk dock på att vara sparsam med elen och ha god ordning på elsystemet samt anslutna apparater.
Det är inte tillåtet att ha konstant inkopplad elvärme.

Tänk på era båtgrannar och respektera tilldelade platser och markering för mastkran hela året för allas trevnad
Det ingår inte någon vinterplats i avgiften för båtplats.
Vinterplats på land kan erbjudas av Båstad Hamn (hamnkapten på plats)
Vinterplats i vattnet erbjuds enligt överenskommelse med styrelsen i BFEF och på följande villkor:

Att följa anvisningar om lämplig förtöjning/plats.

Att ha ständig tillsyn av båten (särskilt vid annalkan av hårt väder).

Att redovisa/bekosta förbrukad el under vinterhalvåret.

Att utöver ordinarie årsavgift betala ytterligare 50% av ordinarie avgift.


Årsavgifter för hyrplatser beräknas enligt följande:

Båtplats bestående av 30-45 andelar (A = antal andelar)
(A x 67) + 2600 = årsavgift i kronor

Båtplats bestående av 46-65 andelar (A = antal andelar)
(A x 67) + 2600 + 250 = årsavgift i kronorBåtplats bestående av 66-80 andelar (A = antal andelar)
(A x 67) + 2600 + 550 = årsavgift i kronor

Båtplats bestående av 81-110 andelar (A = antal andelar)
(A x 67) + 2600 + 650 = årsavgift i kronorBåtplats bestående av 111-190 andelar (A = antal andelar)
(A x 67) + 2600 + 950 = årsavgift i kronor

Båtplats bestående av 191-250 andelar (A = antal andelar)
(A x 67) + 4400 + 1200 = årsavgift i kronorExempel för en plats som är 12 x 4 meter, alltså 96 andelar
96 x 67 = 6432 + 2600 + 650 = 9682:- per säsong

Moms tillkommer på våra hyrespriser.

Slutligen önskar vi en lång och härlig båtsommar.
Saknar ni någon information tipsa gärna per mejl info@bfef.se så lägger jag in mer info.
/Jonas BFEF

Tips till långvariga hyresgäster.

Det tillkommer hela tiden nya båtägare som relativt snabbt får köpa en andelsplats, de har därmed förtur till platserna.
Vi kommer närmare det faktum att platserna inte räcker till.
En nytillkommen båtägare, tillika andelsägare kan knuffa ut en långvarig hyresgäst.

Vi vill ha in följande uppgifter för hyresgäster/andelsägare i hamnen:

Namn:

Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Mejladress:
Båtnamn/modell:
Båtlängd:
Båtbredd:
Djupgående:

Välkomna