Illustration av förtöjning

Nyheter, april 2024

Bästa andelsägare. Vår årsstämma avhölls onsdagen 27 mars på Hotell Skansen, Båstad. 55 fysiska deltagare samt 17 befullmäktigade närvarade när …

Årsstämma i BFEF

Årsstämma 2024

Här är kallelsen till årsstämman 2024, anmälan till årsstämman, samt årsberättelse och bokslut för 2023.     Kallelse till årsstämman …