Här följer lite information om att äga andelar i BFEF.
Saknar ni någon information så meddela per mejl info@bfef.se så kompletterar vi uppgifterna.

Våra båtplatser är indelade i andelar.
1 andel motsvarar 1 x 0,5 meter t.ex. en plats som är 3 meter bred cc mellan stolparna och 10 meter längd mellan brygga och stolpar motsvarar 60 andelar.
Andelspriset är för närvarande 500:- och fastställs vid varje årsstämma.

Andelsägare har har alltid samma båtplats år efter år. Hyresgäster har ingen fast plats utan kan få växla plats i hamnen mellan säsongerna.

För att köpa plats anmäl dej per mejl via hemsidan.

Vi har en avgift på 200:- per år för att vara aktiv i kölistan, betalas inte den riskerar man att bli avförd från kön.

BFEF återköper andelarna när du vill lämna din plats till vid tidpunkten fastställt andelspris.

Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår, som infaller näst efter sex månader sedan medlemmen uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat (enligt stadgar).

Årsavgift för andelsägare uträknas enligt följande:

 

Parkering:   500:-

 

Nyckel till parkering:    100:-

 

Lämnar sin plats för uthyrning:     34% av ordinarie avgift
(Det är inte tillåtet att hyra ut sin plats i egen regi)

 

Vinterplats = efter oktober månad:     50% av ordinarie avgift

 

Slipavgift:   50:- per gång (25:- per bomöppning).

 

Köplats:    200:-  (för nya medlemmar som vill köpa andelar)

 

Båtplats bestående av 30-45 andelar (A = antal andelar):
(A x 26) + 1100 = årsavgift i kronor

Båtplats bestående av 46-65 andelar (A = antal andelar):
(A x 26) + 1500 + 250 = årsavgift i kronor

 

Båtplats bestående av 66-80 andelar (A = antal andelar):
(A x 26) + 1500 + 550 = årsavgift i kronor

Båtplats bestående av 81-110 andelar (A = antal andelar):
(A x 26) + 1500 + 650 = årsavgift i kronor

 

Båtplats bestående av 111-190 andelar (A = antal andelar):
(A x 26) + 1500 + 950 = årsavgift i kronor

 

Båtplats bestående av 191-250 andelar (A = antal andelar):
(A x 26) + 3200 + 1200 = årsavgift i kronor

 

Ex. plats som är 12 x 4 meter, alltså 96 andelar
96 x 26 = 2496 + 1500 + 650 = 4646:- per säsong

Med reservation för felskrivningar

 
 
 
 
 
Efter utökat arrende och förvärv av flera bryggor under 2013 kommer vi att kunna erbjuda flera platser till försäljning, stora som små.
 
Om du planerar att inte använda platsen kommande säsong betalar du en reducerad årsavgift (för närvarande 34% av ordinarie avgift) och lämnar härmed platsen till BFEF för uthyrning i andra hand.
Det är inte tillåtet att själv hyra ut sin andelsplats.
Du får i detta fall inte lösa parkeringstillstånd.
 
Vinterplats i vattnet erbjuds enligt överenskommelse med styrelsen och på följande villkor:
Att följa anvisningar om lämplig förtöjning/plats.
Att ha ständig tillsyn av båten (särskilt vid analkan av hårt väder).
Att redovisa/bekosta förbrukad el under vinterhalvåret.
Att utöver ordinarie årsavgift betala ytterligare halva avgiften.
 
 
 
Vi vill ha in följande uppgifter för hyresgäster/andelsägare i hamnen:
 
 
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Mejladress:
Båtnamn/modell:
Båtlängd:
Båtbredd:
Djupgående:
 
Välkomna

Ladda ner Nyttjanderättsavtal båtplats
Ladda ner