Protokoll fortsatt föreningsstämma 3 maj, 2021 Ladda ner