Andelsplats

Söker du en andelsplats i Båstads hamn?

Våra båtplatser är indelade i andelar. 1 andel motsvarar 1 x 0,5 meter t.ex. en plats som är 3 meter bred cc mellan stolparna och 10 meter längd mellan brygga och stolpar motsvarar 60 andelar.
Andelspriset är för närvarande 500:- och fastställs vid varje årsstämma.

Läs mer om priser och detaljer, samt skicka en ansökan här.