Alla som har köpt eller hyrt plats i BFEF:s hamn följer följande rutin, när man lämnar hamnen och beräknar att komma tillbaka först efter kl. 12.00 två dagar senare.

Observera att om platsen är oanmäld och ligger oanvänd i mer än 3 dygn så har hamnmästaren rätt att lägga gästbåt på platsen och anmälan måste göras enligt punkt 3 innan du kan använda platsen.

 1. Båtens skeppare anmäler på en enkel förtryckt lapp till hamnmästaren att båten lämnar hamnen och vilken dag man räknar med att återkomma. Enligt modellen räknas alltid återkomst till hamnen ske efter kl. 12.00. Räknar man med att komma tillbaka före kl. 12.00 en viss dag, anges närmast föregående dag som återkomstdag. Skälet till detta är att gästbåt, som ev. ligger på den aktuella platsen skall hinna komma i väg innan platsinnehavaren återkommer.
 2. Innan båten lämnar hamnen vänder skepparen den röd/gröna skylten på bryggan till grönt. Den som räknar med att vara borta högst två nätter med återkomst före kl. 12.00 hemkomstdagen vänder ej sin skylt.
 3. Skulle den anmälda dagen för återkomst ändras anmäler skepparen detta per telefonsamtal eller sms till hamnmästaren senast kl. 12.00 dagen före den nya återkomstdagen eller den tidigare anmälda återkomstdagen beroende på vilken dag, som kommer först i almanackan.
 4. Hamnmästaren vänder tillbaka skylten på bryggplatsen till rött före kl. 12.00 på återkomstdagen. Hamnmästaren bekräftar till skepparen med sms, att skylten har vänts till rött.
 5. Förtryckta lappar tillhandahålles av hamnmästaren vid hamnkontoret. Hamnmästaren sätter upp en brevlåda för inlämning av lapparna.
 6. De förtryckta lapparna behöver följande rubriker
  • Båtplatsnummer
  • Båtens namn
  • Skepparens namn
  • Skepparens mobiltelefonnummer
  • Återkomstdatum
  • Anmälningsdatum

Båstad 18 januari 2010.