Kallelse till årsstämman 2022, tillsammans med övrig dokumentation, är sänt via post till alla medlemmar.

Ladda ner fullmakt. Ladda ner