BFEF – historia

GPS position: 56°26,05 N 12°50,58 E.
BFEF bildades 1982 av några eldsjälar som har betytt mycket för hamnen under många år. Då muddrades ytterhamnen, försågs med flytbryggor y-bommar och pålar. Anläggningen drivs som en andelshamn där medlemmarna deltar med ett antal insatser beroende av båtplatsens storlek. Vi hyr också ut platser per säsong som våra medlemmar inte nyttjar för tillfället. Det är ett stort intresse för båtplatser i anläggningen och vi har kölistor både för uthyrning och köp av en andelsplats.