Vi vill att alla ska känna sig välkomna till oss. För allas trivsel har vi regler som vi alla behöver följa. Då kommer allt fungera lättare.

Hamn & båtar

 • Badning i hamnen är ej tillåten.
 • All fiske i hamnen är ej tillåten, dock är krabbfiske för barn tillåtet.
 • Max fart i hamnområdet 3 knop och färd utan svall.
 • Inseglingsrännan skall alltid vara fri framfart d.v.s. inga fiskegarn, ingen vattenlek.
 • Gästande båtar skall angöras med fören mot hamninloppet.
 • Båtägare/befälhavare är skyldig att lyda instruktioner från hamnkapten/hamnvärdar.
 • Gästbåtsavgift skall betalas senast 2 timmar efter angöring.
 • Alla båtar, fasta och gästbåtar har skyldighet att förtöja båten efter väderförhållande. Kontinuerlig uppföljning skall båtägare/befälhavare göra.
 • Landströmskabel skall brytas mot land vid åskväder.
 • Landströmkabel skall vara godkänd för marint bruk enligt svensk standard.

Djur & omgivning

 • Grillning är endast tillåten på hamnens grillplatser och på egen båt, använd gott omdöme, vid missbruk har hamnpersonal rätt att stoppa grillning.
 • Tömning av toalettankar i hamnen är förbjudet, utnyttja vår toalettsug vid tankstationen.
 • Ordning och reda gäller, alla städar upp efter sig.
 • Husdjur får lämnas ensamma på båten endast under förutsättning att djuret mår bra och ej stör omgivningen.
 • Dämpad ljud nivå efter klockan 22:00, under tennisveckorna klockan 24:00
 • Sopor skall lämnas på hamnens miljöstation/komprimator bakom hamnkontoret (se anslag) och miljöfarligt avfall skall lämnas i blå miljöcontainer.
 • All form av kommersiell verksamhet skall ha skriftligt tillstånd av Båstad hamn för att verka i hamnområdet.

Fordon

 • Cykelåkning, och alla former av eldrivna fordon (undantag hamnbolagets fordon) är förbjudet i hamnområdet mellan 1/6 – 15/8.
 • För parkering inom hamnområdet krävs skriftligt parkeringstillstånd utfärdat av Båstad hamn.

Föräldrar har ansvar för sina barn i hela hamnområdet.