Aktuellt

2017-03-17: Årsavgifter

Under vecka 11 har alla årsavier skickats ut. Har ni som andelsägare inte fått den per mejl eller brev så hör av er per mejl till info@bfef.se så åtgärdar vi detta.
Tack!

2014-08-27: FÖRBÄTTRINGAR I HAMNEN

FÖRBÄTTRINGAR I BÅSTAD HAMN

Bästa andelsägare/platsinnehavare. Efter en helt fantastisk sommar börjar det bli dags att tänka på eftersäsongen, med åtföljande båtupptagning, nedstängning av bryggor, vatten osv.
I år skall vi i samarbete med Båstad Hamn AB (BHAB) genomföra en restaurering och förbättring av vår fina hamnanläggning. Det kommer att påverka samtliga flytbryggor i synnerhet men även platser längs kajer.

Den stora påverkan är pga muddringsarbeten. Hamnen skall underhållsmuddras för att återskapa och förbättra segeldjupet så vi kan möta den ökande efterfrågan på bättre segeldjup. Vi har många andelsägare som funderar på att gradera upp sitt båtägande men där segeldjupet fn sätter stopp.
Samtidigt kommer vi att bygga ut servicekajen och förbättra förutsättningar att förtöja vid densamma. Även en förbättring av sjösättningsrampen skall ske. Vid vår nya brygga skall vi se över pollar indelningen.
Arbetena beräknas vara avslutade slutet mars 2015.
I praktiken betyder detta att direkt efter sista upptagning, 4 resp 5 oktober, kommer vi att flytta på samtliga bryggor, varför vi i princip inte kan hantera båtar i hamnen över vintern. Yrkesfiskare får självklart företräde till möjligheten att med ett aktivt båthanterande kunna vara förtöjda. För övrigt måste alla båtar upp eller flyttas till annan hamn.

Företaget som utför muddringsarbetet måste ges största möjliga åtkomst för att kunna bedriva ett effektivt arbete. Hindras detta pga kvarliggande båtar kan vi drabbas av kostnader, vilket kommer att vidareföras på den enskilde båtägaren. Även delar av den asfalterade hamnplan kommer att stängas av under arbetet, vilket medför att båtar vid upptagningen måste transporteras till vinteruppställningen efter tvätt. Självklart kan du som båtägare ha din båt uppställd på grusplan som vanligt. Viktigt att tänka på vid upptagning är att du tar vara på alla tampar mm.

BFEF påtar sig inget ansvar för att ta vara på utrustning som sitter på pollare eller bryggor.

SÅ SAMMANFATTNINGEN AV DENNA INFORMATION ÄR, INGEN VINTERFÖRVARING AV BÅTAR I HAMNEN 2014-15.

Styrelsen BFEF

2014-03-19: Betalning från utlandet

Här är uppgifter som erfordras:
BIC/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE8280000000073952243027
BFEF c/o Balans Ekonomi i Hasslöv AB | Hasslöv Torp 141, 312 97 LAHOLM | info@bfef.se | BG 992-7492 | Logga in | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad