Aktuellt

2014-01-17: Information om nya platser 2013

Hej alla båtägare!

Här kommer information om BFEF´s långsiktiga strategi att få samma struktur och ordning i hela hamnområdet.
Vi vill först välkomna alla nya båtägare till BFEF och vi önskar ett långt och positivt samarbete för alla parter. Då vi är en ekonomisk förening som driver en andelshamn så omvandlar vi alla platser till andelar.
Vi har mätt upp alla platsers faktiska storlek det vill säga, längd från brygga ut till stolpar, alternativt lämplig båtlängd vid Y-bommar, samt bredd cc mellan stolpar/Y-bommar. En kvadratmeter motsvarar 2 andelar, exempel en plats som är 15 meter lång och 4,5 meter bred motsvarar 15 x 4,5 x 2 = 135 andelar.

Hädanefter kommer all försäljning/uthyrning härledas till båtplatsens storlek/andelar och inte båtens storlek vilket har varit fallet på vissa platser.
Vi har för avsikt att sälja andelsplatser och kommer att börja med F-bryggan. Hyresgästerna som är registrerade på dessa platser erbjuds förtur till förvärv av dessa.
Vi kommer i samband med muddringsarbeten ändra storlek på mindre platser vid F-bryggan till måtten 4x15 samt 6x18, då efterfrågan på större platser ökar.
Platser med Y-bommar kommer efter muddring sannolikt ej att finnas vid F-bryggan.
Plats med Y bommar kommer att finnas tillgängliga längre in i hamnen, vid brygga B och C.

Vill man av någon anledning inte förvärva en andelsplats så kan man även fortsättningsvis hyra plats genom BFEF.
I dessa fall får man vara bered på att bli anvisad plats av BFEF inför varje säsong.
Vi försöker naturligtvis anpassa platserna så bra som möjligt till båtstorleken.
Har man förvärvat en plats och av någon anledning inte avser nyttja platsen en säsong, kan man genom BFEF låta hyra ut platsen.
Andrahandsuthyrning är inte tillåten utan all uthyrning sker via BFEF.
Ägaren till platsen erhåller då under säsongen en reducerad avgift.

För allas trevnad och glädje vill vi lägga båtar i gamla innerhamnen (brygga I). Här erbjuder vi, på den södra kajen, hyrplatser för båtar upp till 3 meters bredd till ett reducerat hyrpris med 30%.
Med villkor att lämna sin plats till förfogande under tennisveckorna samt eventuella övriga arrangemang som meddelas senast 31 maj varje säsong.
Under dessa tider kommer alternativ plats att tilldelas. Till dessa platser finnes fast akterförtöjning och det är för eller akter mot kaj som gäller här.
Norra och östra kajen i innerhamnen är gäst och fiskeplatser.
Kajen i vinkel mot bränslekajen kommer inte att hyras ut. Denna del erbjuds som gäst och serviceplats i samband med septitanksugning / tankning.

Stenpiren mot mastkranen (brygga H) märks upp i sektioner och kommer att vara tillgänglig som hyrplatser /andelsplatser. Observera att här kommer att vara väl utmärkta platser och samma regler gäller för dessa platser som för övriga hamnen.
Det kommer att hållas fri yta i anslutning till mastkranen under tiden 1 april – 31 maj och 15 augusti – 31 oktober med ca 30 meter.
Under övrig tid begränsas denna yta till ca 15 meter.
I yttre hamnen (brygga G) säljer vi andelsplatser mot väster med pålar.
Dessa andelar har ett reducerat pris med 20%. Årsavgiften är dock densamma som övriga andelsplatser.
De som ligger här idag har förtur till dessa platser. Hyrplatser här har reducerad avgift med 20%. Flytbryggan som ligger här kommer att flyttas och användas som en extra vågbrytare i anslutning till yttre pirarmen.
De båtar som ligger här ser vi gärna i inre hamnen.

Priserna bestäms på årsstämman som är tillgänglig för alla andelsägare och hålls i BBSS klubbstuga under våren, senast sista mars.
Vi kommer att redogöra för alla priser i hamnen på vår hemsida, överskådligt för alla att planera alternativen för sitt båtliv.
Har ni tips, funderingar eller synpunkter meddela gärna oss per mejl.
Vi gör allt vi kan för allas trevnad/säkerhet och ett härligt båtliv.

Hemsida www.bfef.se
Mejl info@bfef.se

Hälsningar Styrelsen BFEF

2013-06-30: Utökat samarbete med BHAB

BÅSTAD HAMN AB (BHAB) OCH BÅSTAD FRITIDSHAMN EKONOMISK FÖRENING (BFEF) UTÖKAR SAMARBETET.

BFEF har genom utökat arrendeavtal med BHAB tagit över ansvaret för upplåtelse av samtliga fasta båtplatser inom Båstad Hamns vatten. Du som genom BHAB förhyrt plats vid kaj/brygga per säsong kommer från och med i år 2013 ha BFEF som värd. BFEF har genom förvärv övertagit brygga F och G. Brygga F är ”nya” flytbryggan och brygga G är den yttersta kombinerade fasta och flytbryggan. Detta medför också att du som av BHAB har hyrt plats vid dessa bryggor kommer att erbjudas att genom att teckna andelar i föreningen köpa din plats. Detta kommer vi att återkomma till längre fram. BFEF kommer alltså att administrera alla säsongs/fasta båtplatser inom Båstad Hamns vatten. Gästbåtar kommer även fortsättningsvis att administreras av BHAB och dess hamnkapten Ulf Nilsson. Vi vill för tydlighetens skull påpeka att vi självklart har garanterat BHAB att alla kunder till BHAB har samma service som tidigare. Du som har plats längs med kajer och pirar får din plats administrerad som tidigare men genom oss i BFEF. Våra respektive hemsidor är alltid bra att använda för att vara uppdaterad. Bl.a. kan du läsa om de ordningsregler som gäller inom vår förening, vilka vi styrelsen är, hur du skall hantera din plats när du lämnar hamnen osv.

BFEF www.bfef.se
BHAB www.bastadhamn.se

Kontaktperson vid frågor om din plats är Jonas Ottosson och du når honom genom BFEF hemsida eller via info@bfef.se
Kontaktperson vid frågor om övriga hamnområdet, event osv. är hamnkapten Ulf Nilsson och du når honom genom BHAB hemsida eller via ulf@bastadhamn.se


Med Vänliga Hälsningar Styrelsen i Båstad Fritidshamn Ek Förening

Staffan Påhlsson ordf.

2012-06-28: Nytt arrendeavtal BHAB – BFEF.

Med anledning av detta meddelas följande till föreningens medlemmar.
Nyttjanderättsavtal daterade före den 2012-07-01 är automatiskt förlängda att gälla t.o.m. 2017.06.30.
I övrigt gäller avtalen med oförändrade villkor.
BFEF c/o Balans Ekonomi i Hasslöv AB | Hasslöv Torp 141, 312 97 LAHOLM | info@bfef.se | BG 992-7492 | Logga in | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad