Sjösättning

Sjösättning sker Måndag Onsdag Fredag 13-18.00
Vänligen återkom med önskad sjösättningstid via epost info@bfef.se

Vi behöver minst 4 sjösättnigar per dag för att det ska bli av.