• Medlemmar som av någon anledning inte tänker använda sin plats kommande säsong. 
  • Så här anmäler jag detta.
  • Från och med säsong 2010 betalar man bara ca en tredjedel av årsavgiften när avgiften för årsavgiften skickas ut, om man ej ska nyttja sin plats. Belopp står på avin. Vi får då besked i tid och kan försöka hyra ut platsen. Ni behöver således inte anmäla på annat sätt att platsen är tillgänglig. Beloppet är det samma oavsett om vi lyckas hyra ut platsen eller inte. Planerar ni inte använda platsen under flera säsonger så rekommenderar vi er att sälja era andelar, så att en annan båtägare får tillfälle att förvärva dessa. Anmälan om återköp skall vara oss tillhanda skriftligen/mejl senast oktober för inlösen under november/december samma år.
BFEF c/o Balans Ekonomi i Hasslöv AB | Hasslöv Torp 141, 312 97 LAHOLM | info@bfef.se | BG 992-7492 | Logga in | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad